Danmarks Jægerforbund

Kreds 3, Midt - Østjylland​

Se vores udvalg »

Rekylen

Læs vores medlemsblad

Læs rekylen »

Aktiviteter og klubaftener i Stilling ​Jagtforening

RIFFELPRØVE

Jeg tilbyder alle nye jægere eller andre, der mangler at gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb hjælp til dette. Jeg er uddannet riffelinstruktør.

Skydningen/undervisningen kommer til at foregå på enten Vingsted Skydecenter elle Skibby Riffelbane. Du skal regne med at bruge minimum 25 patroner. Desuden vil der være udgifter til baneleje. Tid og sted aftaler vi inbyrdes.

Desuden tilbyder Stilling Jagtforening riffelskydning på hjortebane i Ørre, på riffelbanen i Nørre Snede og indskydning af jagtriffel i Skibby i løbet af foråret. Se Rekylen for datoer.

Kontakt mig gerne på

22895091/mettedirk@gmail.com

Dirk Andersen

​​


​Generalforsamling 2020 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 24. juni 2021, kl. 19.30 i Jægerhuset

(oprindeligt 29. oktober 2020, aflyst pga. corona)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 10. juni 2021)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye er fratrådt, næstformand Kristian Lejbøl er fungerende formand)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Kristian, Knud, Hans og Dirk. (Hans og Dirk ønsker ikke genvalg) Knud vælges for 1 år, så der er lige mange på valg hvert år)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen (er indtrådt i bestyrelsen, der skal vælges en anden) og Benjamin Asmussen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen suppleant)

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 10. juni 2021)

13. Eventuelt

Kl. 18.30 giver foreningen en bid mad. Vi ved ikke hvad det bliver, det afhænger af eventuelle fortsatte corona-restriktioner.

Tilmelding til Susanne Rye Laursen på tlf. 40 36 59 98 senest den 20. juni 2021 efter først-til- mølle-princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne

GRUNDET CORONA AFLYSES TROFÆAFTENEN
​TORSDAG DEN 4 MARTS 2021

​Jagtudvalget

Jægerråd Skanderborg er i

gang med indledende for-

handlinger om fornyelse af jagtaftalen med Skanderborg

Kommune.

Jagthundetræning for alle racer i Stilling Jagtforening i 2021

For at deltage i dressurtræningen skal du være medlem af Stilling Jagtforening, indmeldelse kan ske sammen med tilmelding til træning.

Har du spørgsmål så kontakt Preben K. Thomsen, tlf. 20 26 17 89,

mail: pkt-il@webspeed.dk.

OBS!!! For at give nye hvalpe den bedste start på livet som jagthunde, afholder vi et introduktionsmøde, for ’’at klæde hundeførerne bedre på’’, så de kan give den nye hund den bedste undervisning. Introduktionen vil blive afholdt den 11. marts kl. 19.00 i Teglgraven og vil blive ledet af Ole Kidmose. Pga. forventning om fortsatte corona-restriktioner er det nødvendigt at du tilmelder dig til Ole Kidmose på tlf. 22 87 73 58 senest den 10. marts.

Dressurtræning:

Hvalpe:​8 uger til og med ca. 6 mdr. ​350 kr.

Unghunde:​6 mdr. til og med 24 mdr. ​400 kr.

Åben klasse:​24 mdr. til………………​​450 kr.

Tilmelding skal ske elektronisk til susanneryelaursen@gmail.com senest den 20. marts 2021, har du spørgsmål om tilmelding ring 40 36 59 98 mellem kl. 17 og 19.

Ved tilmelding oplyses hundens navn, race, fødselsdato, fører/ejers navn, adresse, mobilnr. og e-mail.

Skriv samtidig et par linier om, hvor langt du er med træningen, så vi kan placere dig på det rigtige hold.

Betaling skal ske inden 20. marts 2021 til reg. 1551 konto 000 717 7208 eller MobilePay 22499, anfør ”hundetræning” i bemærkningsfeltet.

Inden træningsstart skal hunden være vaccineret og der skal være tegnet udvidet forsikring (figurantdækning).

Der trænes den 29. marts 2021, herefter tirsdag den 6. april (pga. påske) den 12., 19. og 26. april, 3., 10., 17., tirsdag d. 25. (pga. pinse) og 31 maj.

Mandag den 7. juni er der afslutning, her må du gerne møde kl. 18.

Der serveres pølser fra grillen.

Tidsplan for træningen udarbejdes efter tilmeldingsfristen, i henhold til de corona-restriktioner, der måtte gælde til den tid og sendes ud til alle deltagere.

Sommertræning:​Åben for alle, pris 35 kr. pr. gang.

Der trænes følgende mandage:​14., 21., 28. juni og 5., 12. og 19. juli, alle dage kl. 19.00.

Apporteringstræning: ​Åben for alle, pris 350 kr.

Der trænes følgende mandage: 26. juli 2., 9., 16., 23. og 30. august, Alle dage kl. 19.00.

Til afslutningen den 30. august er der prøver og her skal du møde kl. 18.

Der serveres pølser fra grillen.

Instruktør teamet består i år af:

Ole Kidmose, Henrik Clausen, Uffe Jensen, Hjalmer Nielsen.

Sommertræningen ledes af Anders Sørensen

Eventuelt ris, ros, ideer og klager rettes til Preben K. Thomsen, tlf.​20 26 17 89,

e-mail: pkt-il@webspeed.dk​​Rekylen

Læs vores medlemsblad.

Starten på jagttegnskurset forløb planmæssigt den 2. december. Selve kursusforløbet ligger også fast, men fra den 1. dag ændrede Coronaen måden jeg skal undervise på. Vi startede med 18 elever. 1. hold kom kl. 16,00 til 18,45, 2. hold til normaltid 19,00 til 21,45.
Alle elever er utrolig smidige, og efter en del samtaler, mails og SMS, kom de to hold i gang. . Den følgende onsdag forløb på samme måde, og vi holdt jule- og Nytårsferie.

Eleverne var alle forberedt på, at der fra Nytår kunne blive tale om undervisning over nettet.​Så det var jo bare at gå i gang. Det har, på trods af den planløse afvikling, været en fornøjelse at stå for dette kursus. Ikke alene er eleverne meget smidige, den siddende bestyrelse med den konstituerede formand i spidsen, har givet mig frie hænder til at ”tildanne” undervisningen efter de øjeblikkelige retningslinjer.

Der er 19 elever nu. Hvordan de alle skal undervises når vi må være fysisk sammen, må jeg tage stilling til, når jeg kender betingelserne. Der er ikke flere bogstaver i alfabetet, så jeg kan navngive de reviderede planer for forløbet. Undervisningen ligger fast, Naturstyrelsen og politiet har ændret en del på love og Bekendtgørelserne. - En halvautomatisk riffel til jagt, må nu indeholde 3 patroner. Læs selv: ”Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.”​Det er den 3 ændring af våbenbekendtgørelsen fra i sommer.​Canadagåsen er nu invasiv, det er sortsvanen til gængæld ikke længere. Og så er der 30 til 40 lignende vigtige ting. ​

Naturstyrelsen forventer i skrivende stund, at jagtprøverne starter planmæssigt medio april. Holder det stik, vil eleverne være klar til den tid. Tiden er med de der kan tage hurtige beslutninger og er omstillingsparate, som det jo hedder. Vi oplevede det sidste år. De der var på toppen, når der var plads ved en jagtprøve, kom op, men indrømmet, det er ikke muligt at holde den standard, der skal til at bestå jagtprøven, igennem flere uger. Vi var 4 gange på skydebanen, 14 gange ekstra var jeg klar med afstandsbedømmelse og det praktiske forløb ved jagtprøven. Løbende stod jeg klar med teori over nettet, mail, SMS og telefon. En elev fik de sidste råd i telefonen på vej i bil til jagtprøven.
​Alle vil være forberedt og klar til jagtprøven, når tid og sted passer ind.

Arnold

Besøg os på Facebook

På vores Facebook kan du følge med i arrangementer 

og andet fra Stilling Jagtforening.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536