Danmarks Jægerforbund

Kreds 3, Midt - Østjylland​

Se vores udvalg »

Rekylen

Læs vores medlemsblad

Læs rekylen »

Aktiviteter og klubaftener i Stilling ​Jagtforening

Aflysning grundet Corona af gløgg og hornmusik torsdag den 3 dec.

2020 kl. 19.30 i Jægerhuset.

Som allerede annonceret sidste år har jeg valgt at stoppe som formand for Stilling Jagtforening efter 12 år på posten. Det skulle være sket på generalforsamlingen den 29 okt. Den er desværre på grund af forsamlingsforbuddet på 10 personer blevet aflyst, jeg har alligevel valgt at stoppe på denne dato, næstformanden Kristian Lejbøl varetager opgaverne indtil en ny generalforsamling kan afholdes.

Knæk og Bræk

Kaj Rye

 AFLYSNING af Generalforsamling 2020 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset.

Da forsamlingsforbudet af regeringen er nedsat til 10 personer fra mandag den 26 okt.

og fire uger frem aflyses hermed generalforsamlingen den 29 okt. 2020.

Der vil senere blive indkaldt til en ny generalforsamling når corona forholdene

tillader det.

Med venlig hilsen

Kaj Rye

Formand Stilling Jagtforening

​Jagtudvalget


November

Grundet de nye regler om forsamling på maksimum 10 personer afvikles jagten på følgende måde.
Der afvikles kun 2 såter.
Max. antal jægere: 10
Ingen deltagelse af IKKE-Jægere eller familiemedlemmer.
Mødested: Teglgraven ved Jægerhuset
Mødedato: 7. november
Mødetid: kl. 09:00

Tilmelding til: Kaj Rye på telefon: 20136536 fra mandag d. 2. november og frem til d. 5. november i tidsrummet fra kl. 18:00 til kl. 20:00

22​Andejagt​14.30-lukketid​Hans Mortensen​25 54 25 56

December

05​Ande- og skovjagt​07.00->​Karl Bjerregaard​50 59 62 40

13​Andejagt​14.30->​Stefan Bjerregaard​60 65 80 91

Januar

16​Jagt – Gule ærter​09.00->​Kaj Rye​20 13 65 36

Tilmelding til jagterne kan ske fra mandag til torsdag før jagten hvis det er weekend jagter

og fra torsdag til mandag hvis det er onsdags jagter i tidsrummet fra kl. 18.00-20.00. på

telefon med oplysning om jægerkategori og om man har hund med. De angivne datoer og klokkeslæt bedes respekteret.

​​Rekylen

Læs vores medlemsblad.

Jagttegn ved Stilling Jagtforening 2020 / 21

Der undervises onsdag fra kl. 19,00 til 21,45, i Stilling Jagtforenings Klubhus ”Jægerhuset”,

Teglgraven 1 Stilling, 8660 Skanderborg. Efter Institut For Jagt`s materialer.

Eleven skal have elektronisk adgang til nettet.

1. mødedag onsdag den 2. december kl. 19,00 til 21,45.

​Gennemgang af kurset. Vi ser på undervisningsmaterialer.

​2. mødedag onsdag den 9. december kl. 19,00 til 21,45.

​Undervisningsmaterialer gennemgås. Gennemgang af haglgeværet.

Juleferie til onsdag den 6. januar. Herefter undervisning hver onsdag kl.19,00​til 21,45 til og med april, hvor jagtprøverne begynder.

Der kan købes både elektronisk lærebog og en fysisk lærebog til undervisningen. Der er mulighed for køb af App og andet ekstra materiale. Og der vil blive lagt ekstra materiale ud på nettet, så fjernundervisning kan være en mulighed som supplement til den ugentlige mødeaften.

Kurset omfatter teori, afstandbedømmelse, våbenundervisning og Naturstyrelsens krav om våbenkursus. Og er forberedelse til jagtprøve, haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve.

Eleverne vil få grundig, individuel undervisning i våbenbetjening og afstandsbedømmelse. Der indgår mindst 2 lørdagsarrangementer på skydebanen, hvor dette vil vil foregå under kyndig individuel vejledning.

Efter gennemført kursus kan eleven gå til jagtprøve.

Efter bestået jagtprøve kan eleven gå til haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve.

Kursuspris kr. 1750,00 indbetales inden kursusstart på Stilling Jagtforenings konto reg.1551 konto 7177208 med oplysning om navn.

Du vil få medlemskab af Stilling Jagtforening, under Danmarks Jægerforbund. Stilling Jagtforening er en meget aktiv jagtforening, som du kan se på: www.stilling-jagtforening.dk

Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer, patroner m.m.

Udgifter til jagtprøve, haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve er ikke inkluderet i kursusprisen.

Såfremt der kommer begrænsninger grundet Covid 19, vil kurset blive gennemført med supplerende fjernundervisning via nettet.

Skydning og afstandsbedømmelse, vil foregå ude, og vil følge de retningslinjer der måtte være på det pågældende tidspunkt.

Tilmelding og spørgsmål kan ske på Stilling Jagtforenings hjemmeside, til

Formanden Kaj, mail formand@stilling-jagtforening.dk

Eller underviseren: Arnold på mail:​​amh1950@gmail.com​tlf.: 41430224

I

Besøg os på Facebook

På vores Facebook kan du følge med i arrangementer 

og andet fra Stilling Jagtforening.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536