Danmarks Jægerforbund

Kreds 3, Midt - Østjylland​

Se vores udvalg »

Rekylen

Læs vores medlemsblad

Læs rekylen »

Aktiviteter og klubaftener i Stilling ​Jagtforening

Rågeregulering 2021

Der bliver regulering fra lørdag den 1 maj til tirsdag den 15 juni på følgende dage:

​Søndage, Tirsdage og Torsdage fra 18.30 til 21.00

​Lørdage fra 8.00 til 10.30

Rågereguleringen foregår​fortrinsvis med salonrifler cal. LR22. Som sidste​år skal en bestemt ammunition anvendes iflg. krav fra kommunen: RWS Z lang 1,9g 29 gr., eller CCI Stinger 32 gr​Ammunitionen vil blive udleveret på reguleringsdagene.​Jagtudvalget har prøveskudt patronen som på 25 m lodret rammer som vor vanlige ammunition. Det er ok at møde til reguleringen med riflen indskudt med standard LR22.

​På få af lokaliteterne må kun reguleres med luftvåben min. 5,5 mm. Skyd kun med dit luftvåben såfremt det sikkert afliver fuglen med 1 træffer.​Deltagerne opfordres til, at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere. Det indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter.

Mødested ved parkeringspladsen ved Skvæt Mølle

Betaling kr. 20.00 pr. deltager pr. gang erlægges sammen med visning af gyldigt jagttegn til Jagtlederen før Parolen, først herefter påbegyndes reguleringen. Indrapportering af skudte fugle til Jagtlederen sker inden Paraden, skytten skal selv aftage sine skudte fugle, først herefter er reguleringen slut.

RIFFELPRØVE

Jeg tilbyder alle nye jægere eller andre, der mangler at gennemføre det obligatoriske riffelskydeforløb hjælp til dette. Jeg er uddannet riffelinstruktør.

Skydningen/undervisningen kommer til at foregå på enten Vingsted Skydecenter elle Skibby Riffelbane. Du skal regne med at bruge minimum 25 patroner. Desuden vil der være udgifter til baneleje. Tid og sted aftaler vi inbyrdes.

Desuden tilbyder Stilling Jagtforening riffelskydning på hjortebane i Ørre, på riffelbanen i Nørre Snede og indskydning af jagtriffel i Skibby i løbet af foråret. Se Rekylen for datoer.

Kontakt mig gerne på

22895091/mettedirk@gmail.com

Dirk Andersen

​​


​Generalforsamling 2020 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 24. juni 2021, kl. 19.30 i Jægerhuset

(oprindeligt 29. oktober 2020, aflyst pga. corona)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 10. juni 2021)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye er fratrådt, næstformand Kristian Lejbøl er fungerende formand)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Kristian, Knud, Hans og Dirk. (Hans og Dirk ønsker ikke genvalg) Knud vælges for 1 år, så der er lige mange på valg hvert år)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen (er indtrådt i bestyrelsen, der skal vælges en anden) og Benjamin Asmussen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen suppleant)

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 10. juni 2021)

13. Eventuelt

Kl. 18.30 giver foreningen en bid mad. Vi ved ikke hvad det bliver, det afhænger af eventuelle fortsatte corona-restriktioner.

Tilmelding til Susanne Rye Laursen på tlf. 40 36 59 98 senest den 20. juni 2021 efter først-til- mølle-princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne

​​

Jagthundetræning for alle racer i Stilling Jagtforening i 2021

Ny vigtig INFO

Da forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer (i forenings regi) er vores

situation blevet væsentlig forbedret.

Det er dog stadig et krav, at vi holder den påbudte afstand.

Alle hold møder nu ind kl. 19.00.

Kursister på unghunde hold bedes venligst medbringe egne dummyes.

Ved brug af vildt til apportering tilrådes det, at bruge handsker, da vildtet iflg.​

Danmarks Jægerforbund kan​være meget smittebærende.

Bryder vi de gældende regler som myndighederne har udstedt og vi får en anmeldelse eller besøg af politiet, er bøden kr. 2500 pr. m/k og kr. 10.000

til Jagtforeningen.

Alle nye tiltag vil blive vist på vores hjemmeside.

Der forefindes sprit og handsker på bordet på terrassen.

Det tilrådes at møde op med en negativ corona test.

Mvh. Hundeudvalget.​

Hvalpemotivation træner på lille dressurbane

Hvalpe 6-12 mdr. træner på Hjalmers Plads (Bag klubhuset)

Unghunde 12-24​mdr. Nederste del af Unghundebanen

For at deltage i dressurtræningen skal du være medlem af Stilling Jagtforening, indmeldelse kan ske sammen med tilmelding til træning.

Har du spørgsmål så kontakt Preben K. Thomsen, tlf. 20 26 17 89,

mail: pkt-il@webspeed.dk.

OBS!!! For at give nye hvalpe den bedste start på livet som jagthunde, afholder vi et introduktionsmøde, for ’’at klæde hundeførerne bedre på’’, så de kan give den nye hund den bedste undervisning. Introduktionen vil blive afholdt den 11. marts kl. 19.00 i Teglgraven og vil blive ledet af Ole Kidmose. Pga. forventning om fortsatte corona-restriktioner er det nødvendigt at du tilmelder dig til Ole Kidmose på tlf. 22 87 73 58 senest den 10. marts.

Af hensyn til Coronaen har vi besluttet, at alle hunde fra 0-2 år møder ind kl. 18.30

og slutter kl. 19.30.

Så kan der blive tid til en lille hyggestund på terrassen, som så skal slutte kl. 20.00.

Det tilrådes, at alle kursister møder frem med en negativ coronatest.

Der vil blive udarbejdet yderlige foranstaltninger, som vil blive uddelt på første træningsaften.

Der vil forefindes håndsprit og handsker i jagthytten.

Dressurtræning:

Hvalpe:​8 uger til og med ca. 6 mdr. ​350 kr.

Unghunde:​6 mdr. til og med 24 mdr. ​400 kr.

Åben klasse:​24 mdr. til………………​​450 kr.

Tilmelding skal ske elektronisk til susanneryelaursen@gmail.com senest den 20. marts 2021, har du spørgsmål om tilmelding ring 40 36 59 98 mellem kl. 17 og 19.

Ved tilmelding oplyses hundens navn, race, fødselsdato, fører/ejers navn, adresse, mobilnr. og e-mail.

Skriv samtidig et par linier om, hvor langt du er med træningen, så vi kan placere dig på det rigtige hold.

Betaling skal ske inden 20. marts 2021 til reg. 1551 konto 000 717 7208 eller MobilePay 22499, anfør ”hundetræning” i bemærkningsfeltet.

Inden træningsstart skal hunden være vaccineret og der skal være tegnet udvidet forsikring (figurantdækning).

Der trænes den 29. marts 2021, herefter tirsdag den 6. april (pga. påske) den 12., 19. og 26. april, 3., 10., 17., tirsdag d. 25. (pga. pinse) og 31 maj.

Mandag den 7. juni er der afslutning, her må du gerne møde kl. 18.

Der serveres pølser fra grillen.

Tidsplan for træningen udarbejdes efter tilmeldingsfristen, i henhold til de corona-restriktioner, der måtte gælde til den tid og sendes ud til alle deltagere.

Sommertræning:​Åben for alle, pris 35 kr. pr. gang.

Der trænes følgende mandage:​14., 21., 28. juni og 5., 12. og 19. juli, alle dage kl. 19.00.

Apporteringstræning: ​Åben for alle, pris 350 kr.

Der trænes følgende mandage: 26. juli 2., 9., 16., 23. og 30. august, Alle dage kl. 19.00.

Til afslutningen den 30. august er der prøver og her skal du møde kl. 18.

Der serveres pølser fra grillen.

Instruktør teamet består i år af:

Ole Kidmose, Henrik Clausen, Uffe Jensen, Hjalmer Nielsen.

Sommertræningen ledes af Anders Sørensen

Eventuelt ris, ros, ideer og klager rettes til Preben K. Thomsen, tlf.​20 26 17 89,

e-mail: pkt-il@webspeed.dk

​​Rekylen

Læs vores medlemsblad.

​Jagtudvalget

Jægerråd Skanderborg er i

gang med indledende for-

handlinger om fornyelse af jagtaftalen med Skanderborg

Kommune.

Bukkejagt sommeren 2021

Vi kan igen i år tilbyde bukkejagt på Skanderborg Kommunes arealer sammen med de øvrige jagtforeninger i kommunen.

Tilbuddet er til nyjægere (5år) og ungjægere (til og med 25 år) med bestået riffelprøve,

du må ikke have egen bukkejagt og ikke før have skudt buk.

Du skal have følgeskab af en fra vort jagtudvalg som kan lære om bukkejagten.

I vore tårne er der plads til 2 mand, og inden bukkejagten mødes vi og ser på terrænet. Det er gratis at deltage, men er du så heldig at skyde en buk må du af med 25 kr. pr kg til foderkassen.

Hvis du er bue jæger kan du på samme betingelser komme på bukkejagt, det er på området I Hørning.

Tilmelding til Kaj Rye på tlf. 20 13 65 36.

Riffeludvalget

Indskydning og mærkeskydning:

Lørdag 17-04-2021, kl 9-15 i Nr Snede.

Indskydning, mærkeskydning og bukkepokalskydning:

Lørdag 08-05-2021, kl 9-15 i Nr Snede.

P.u.v

Gert, tlf 40112592

Indskydning af jagtriffel i Skibby

Så er der igen mulighed for indskydning af riflen til bukkejagten.

Der kan skydes på 100 og 200 meter banerne og det er tilladt at anvende

rifler med en max. cal. på​8 mm. Der må ikke anvendes mundingsbremse.

Alle medlemmer i Skanderborg Kommunes jagtforeninger er velkomne.

Jeg har booket skydebanen fem onsdage;

den 14. og 21. april og d. 28. april og 5. maj og 12. maj. Alle dage fra kl 16.30 – 20.00.

Det koster 50 kr at deltage, betales kontant på stedet.

Adressen er; Skydebanen Skibby, Højbyhus 1A, 8462 Harlev.

Ingen tilmelding, bare mød op i løbet af aftenen.

I tilfælde af at arrangementet ikke kan gennemføres pga. coved 19,

vil det blive slået op på foreningens hjemmeside.

Dirk Andersen (22895091/ mettedirk@gmail.com)

Besøg os på Facebook

På vores Facebook kan du følge med i arrangementer 

og andet fra Stilling Jagtforening.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536