Danmarks Jægerforbund

Kreds 3, Midt - Østjylland​

Se vores udvalg »

Rekylen

Læs vores medlemsblad

Læs rekylen »

Aktiviteter og klubaftener i Stilling ​Jagtforening

Generalforsamling 2018 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 11. oktober 2018)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye er på valg i 2018)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( På valg: Kristian, Knud, Dirk og Stefan

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Hans Mortensen og Anders Sørensen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen​suppleant )

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 11. oktober 2018)

13. Eventuelt

Der vil igen i år blive serveret et måltid mad, vi ved endnu ikke hvad. (samt 1 øl og 1 dram) på foreningens regning, spisningen starter 1 time før generalforsamlingen altså kl. 18.30, tilmelding til Kaj Rye på tlf. 86 92 32 22 senest den 11. oktober efter først til mølle princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne

​​

​Program 2018

Se vores kommende arrrangementer.


TAG JAGTTEGN VED STILLING JAGTFORENING

1. mødedag onsdag den 5. december kl. 19,00 til 21,45.

Introduktion og gennemgang af kurset. Undervisningsmateriale bestilles.

2. mødedag onsdag den 12. december kl. 19,00 til 21,45.

Undervisningsmateriale udleveres og gennemgås. Gennemgang af haglgeværet.

Juleferie til onsdag den 2. januar. Herefter undervisning hver onsdag kl. 19,00

til 21,45 til og med april, hvor jagtprøverne starter.

Rolig, moden og synlig underviser, med 24 års erfaring.

Sidste nye undervisningsmaterialer benyttes. Valgfrit til PC, App eller bog.

Efter gennemført kursus kan eleven gå til jagtprøve.

Efter bestået jagtprøve, kan eleven gå til haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve.

Kursuspris kr. 1750,00 indbetales inden kursusstart på Stilling Jagtforenings konto reg.1551 konto 7177208 med oplysning om navn.

Det inkluderer medlemskab af Stilling Jagtforening, under Danmarks Jægerforbund.

Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer, patroner m.m.

Udgifter til jagtprøve, haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve er ikke inkluderet i kursusprisen.

Tilmelding og spørgsmål kan ske på Stilling Jagtforenings hjemmeside:

http://www.stilling-jagtforening.dk/udvalg/jagttegnsudvalget

Eller til underviseren, Arnold Hansen på mail: amh1950@gmail.com tlf. 4143 0224

​Rekylen

Læs vores medlemsblad.

Besøg os på Facebook

På vores Facebook kan du følge med i arrangementer 

og andet fra Stilling Jagtforening.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter@post4.tele.dk

Telefon: 86 92 32 22