Danmarks Jægerforbund

Kreds 3, Midt - Østjylland​

Se vores udvalg »

Rekylen

Læs vores medlemsblad

Læs rekylen »

Aktiviteter og klubaftener i Stilling ​Jagtforening

Torsdag den 8 oktober 2020 kl. 19.00 i Jægerhuset.


Grundet den nuværende corona situation har bestyrelsen besluttet

at aflyse mad, vin og vildtaften den 8 oktober 2020. Aftenen vil blive

forsøgt gennemført på et senere tidspunkt, dette vil blive annonceret

på hjemmesiden når det bliver aktuelt.

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Kaj Rye

---------------------------​

Generalforsamling 2020 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 15. oktober 2020)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye ønsker ikke genvalg. Ny formand skal vælges)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( På valg: Kristian, Hans, Knud og Dirk som ikke ønsker valg) Knud vælges for 1 år, Kristian, Hans og den nye vælges for 2 år.

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen og Benjamin Asmussen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen​suppleant )

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 15. oktober 2020)

13. Eventuelt

Der vil igen i år blive serveret et måltid mad, vi ved endnu ikke hvad. (samt 1 øl og 1 dram) på foreningens regning, spisningen starter 1 time før generalforsamlingen altså kl. 18.30, tilmelding til Kaj Rye på tlf. 86 92 32 22 senest den 15. oktober efter først til mølle princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne

​Jagtudvalget

September

02​Andejagt​18.30-lukketid​Dirk Andersen ​22 89 50 91

13​Andejagt​05.30-> ​Hans Mortensen​25 54 25 56

16​Andejagt​18.00-lukketid​Kaj Rye​20 13 65 36

23​Andejagt​18.00-lukketid​Karl Bjerregaard​50 59 62 40

Oktober

10​Ande- og skovjagt​06.00->​Stefan Bjerregaard​60 65 80 91

21​Andejagt​16.30-lukketid​Karl Bjerregaard​50 59 62 40

November

07​Grøn jagt/skovjagt​08.00->​Kaj Rye​20 13 65 36

22​Andejagt​14.30-lukketid​Hans Mortensen​25 54 25 56

December

05​Ande- og skovjagt​07.00->​Karl Bjerregaard​50 59 62 40

13​Andejagt​14.30->​Stefan Bjerregaard​60 65 80 91

Januar

16​Jagt – Gule ærter​09.00->​Kaj Rye​20 13 65 36

Tilmelding til jagterne kan ske fra mandag til torsdag før jagten hvis det er weekend jagter

og fra torsdag til mandag hvis det er onsdags jagter i tidsrummet fra kl. 18.00-20.00. på

telefon med oplysning om jægerkategori og om man har hund med. De angivne datoer og klokkeslæt bedes respekteret.

​​Rekylen

Læs vores medlemsblad.

Jagttegn ved Stilling Jagtforening 2020 / 21

Der undervises onsdag fra kl. 19,00 til 21,45, i Stilling Jagtforenings Klubhus ”Jægerhuset”,

Teglgraven 1 Stilling, 8660 Skanderborg. Efter Institut For Jagt`s materialer.

Eleven skal have elektronisk adgang til nettet.

1. mødedag onsdag den 2. december kl. 19,00 til 21,45.

​Gennemgang af kurset. Vi ser på undervisningsmaterialer.

​2. mødedag onsdag den 9. december kl. 19,00 til 21,45.

​Undervisningsmaterialer gennemgås. Gennemgang af haglgeværet.

Juleferie til onsdag den 6. januar. Herefter undervisning hver onsdag kl.19,00​til 21,45 til og med april, hvor jagtprøverne begynder.

Der kan købes både elektronisk lærebog og en fysisk lærebog til undervisningen. Der er mulighed for køb af App og andet ekstra materiale. Og der vil blive lagt ekstra materiale ud på nettet, så fjernundervisning kan være en mulighed som supplement til den ugentlige mødeaften.

Kurset omfatter teori, afstandbedømmelse, våbenundervisning og Naturstyrelsens krav om våbenkursus. Og er forberedelse til jagtprøve, haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve.

Eleverne vil få grundig, individuel undervisning i våbenbetjening og afstandsbedømmelse. Der indgår mindst 2 lørdagsarrangementer på skydebanen, hvor dette vil vil foregå under kyndig individuel vejledning.

Efter gennemført kursus kan eleven gå til jagtprøve.

Efter bestået jagtprøve kan eleven gå til haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve.

Kursuspris kr. 1750,00 indbetales inden kursusstart på Stilling Jagtforenings konto reg.1551 konto 7177208 med oplysning om navn.

Du vil få medlemskab af Stilling Jagtforening, under Danmarks Jægerforbund. Stilling Jagtforening er en meget aktiv jagtforening, som du kan se på: www.stilling-jagtforening.dk

Der må påregnes udgifter til undervisningsmaterialer, patroner m.m.

Udgifter til jagtprøve, haglskydeprøve, riffelprøve og bueprøve er ikke inkluderet i kursusprisen.

Såfremt der kommer begrænsninger grundet Covid 19, vil kurset blive gennemført med supplerende fjernundervisning via nettet.

Skydning og afstandsbedømmelse, vil foregå ude, og vil følge de retningslinjer der måtte være på det pågældende tidspunkt.

Tilmelding og spørgsmål kan ske på Stilling Jagtforenings hjemmeside, til

Formanden Kaj, mail formand@stilling-jagtforening.dk

Eller underviseren: Arnold på mail:​​amh1950@gmail.com​tlf.: 41430224

I

Besøg os på Facebook

På vores Facebook kan du følge med i arrangementer 

og andet fra Stilling Jagtforening.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536