Jagtudvalget​

Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 86 92 32 22
E-mail: jagt@stilling-jagtforening.dk


Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 31 91
Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 22, 1. th., 8660 Skanderborg, Tlf. 60 65 80 91
Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, tlf. 23 71 99 51
E-mail: lejboel@mail.dk

Jagtudvalget står sammen med Skanderborg og Hørning Jagtforeninger for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. Jagtaftalen fra 2015. Vi driver andejagter ved Skanderborg sø ud for Dyrehaven, Vester Mølle og Junges Skov, ved Døj sø, Sorte sø og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Dyrehaven, Junges Skov, Sølundskoven, Vester Mose og Vester Mølle Skoven. Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmeldesig til jagterne. Vi har også tidligere i Jagtudvalget stået for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.​

Jagter i jagtsæsonen 2018

Der bliver regulering fra tirsdag den 1 maj til Torsdag den 14 juni på følgende dage:

Søndage, Tirsdage og Torsdage fra 19.00 til 21.00

Lørdage fra 8.00 til 10.30

Rågereguleringen foregår fortrinsvis med salonrifler cal. LR22. Som sidste år skal en bestemt ammunition anvendes iflg. krav fra kommunen: RWS Z lang 1,9g 29 gr. Ammunitionen vil blive udleveret på reguleringsdagene. Der vil blive mulighed for indskydning med den nye patron i Allingåbro den 26 april kl. 17-20 hvor patronen vil være til rådighed. Jagtudvalget har prøveskudt patronen som på 25 m lodret rammer som vor vanlige ammunition. Så kommer i ikke til Allingåbro er det ok at møde til reguleringen med riflen indskudt med standard LR22. I år må der også bruges cal HMR 17

På få af lokaliteterne må kun reguleres med luftvåben min. 5,5 mm. Skyd kun med dit luftvåben såfremt det sikkert afliver fuglen med 1 træffer. Deltagerne opfordres til, at skyde så lodret som muligt, ingen lave skud! Der skal vises hensyn til arealernes øvrige brugere.Det indskærpes, at man møder og slutter på de fastlagte tidspunkter.

Der kan også indskydes på skydebanen ved Skårup sammen med Skanderborg, torsdag den 19 fra kl.15-19. Oddervej 77.

Mødested ved parkeringspladsen ved Skvæt Mølle

Betaling kr. 20.00 pr. deltager pr. gang erlægges sammen med visning af gyldigt jagttegn til Jagtlederen før Parolen, først herefter påbegyndes reguleringen. Aflevering og indrapportering af skudte fugle til Jagtlederen sker inden Paraden, først herefter er reguleringen slut.

Bukkejagt sommeren 2018

Vi kan igen i år tilbyde bukkejagt på Skanderborg Kommunes Arealer

sammen med de øvrige jagtforeninger i kommunen. Tilbuddet er fortrinsvis til

Nyjægere (2år) og Ungjægere (til og med 25 år) med bestået riffelprøve,

du må ikke have egen bukkejagt og ikke før have skudt buk. Du skal have

følgeskab af en fra vort jagtudvalg som kan lære om bukkejagten.

I vore tårne er der plads til 2 mand, og inden bukkejagten mødes vi og

ser på terrænet. Det er gratis at deltage, men er du så heldig at skyde en

buk må du af med 25 kr. pr kg til foderkassen. Hvis du er buejæger kan

du på samme betingelser komme på bukkejagt, det er på området I Hørning.

Tilmelding til Kaj Rye på tlf. 20136536

Vedrørende efterårsjagterne er endelig program ikke lavet og aftalt med kommunen. Vi forventer andejagter i September, ande- og skovjagter i

oktober, november, december og skovjagter i januar.

Vi vil også i år fra Stilling Jagtforening foreslå, at vi får nogle

rene skovjagter, hvor vi mødes til morgenkaffe, parole, frokost og parade gerne i Jægerhuset i Teglgraven, hvorfra vi vil køre ud til såterne.

For nærmere program se Rekylen i September, hjemmesiden og i Jæger.

Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan stadig lejes for kr. 100,00

pr. dag. Depositum kr 500,00. Motoren overtages og afleveres med fuld tank. Henv. Kaj Rye tlf. 86923222.

På udvalgets vegne Kaj Rye

​​

1. Jagter i Sandagerkær

Søndag d. 15/10 kl. 9.00

Søndag d. 12/11 kl. 12.00

Lørdag d. 9/12 kl. 9.00. Efter jagten serveres der æbelskiver og gløgg. Søndag d. 7/1 kl. 9.00.

Alle tilmeldinger til jagterne skal ske senest 2 dage inden til Thomas Ryberg på 20 56 30 97.

​Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan lejes for 200,00 pr. dag.

Depositum kr. 500,00. Motoren overtages og afleveres med fuld tank.

Henvendelse til Kaj Rye tlf. 86 92 32 22.

På Jagtudvalgets vegne

Knæk og Bræk

​Jagtudvalgets forslag til parole ved foreningens fællesjagter:

  • Velkomst: Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.
  • ​Jagttegn: Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gåes på kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag. – Og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.
  • Orientering om jagtdagens forløb: Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet. Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.
  • Hvad må der skydes: Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.
  • Signalering: Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om signaleringen.
  • Opførsel på post og mellem såterne: Det er jagtlederens pligt at instruere om hvordan man opfører sig på vej til en post (vær stille) og hvordan man forholder sig på posten (let på hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det god skik at lette på hatten (som tak) når man får anvist en post. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patroner er taget ud.
  • Skudafgivelse/sikkerhed: Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt at alle jægere og hunde kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15 meter, flyvende vildt max. 25 meter.
  • Etik: Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom på hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på jorden – det lægges.
  • Efter skuddet: Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Dette er vigtigt når hundeføreren skal sende hunden ud. Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette er vigtigt når hunden skal i arbejde.
  • Patroner: Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til jagtleder.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter@post4.tele.dk

Telefon: 86 92 32 22