Jagtudvalget​

Kaj Rye Petersen, Hybenvænget 25, 8362 Hørning. Tlf. 20136536
E-mail: jagt@stilling-jagtforening.dk


Karl Bjerregaard, Birkesvej 9, 8660 Skanderborg, Tlf. 86 52 31 91
Stefan Bjerregaard, Eskebækparken 22, 1. th., 8660 Skanderborg, Tlf. 60 65 80 91
Kristian Lejbøl, Møllevej 14, 8362 Hørning, tlf. 23 71 99 51
E-mail: lejboel@mail.dk

Dirk  Andersen, Vroldvej 143, 8660 Skanderborg, Tlf. 22895091

​Hans Mortensen, Gimlevej 2, 8660  Skanderborg, tlf. 25542556

Jagtudvalget står sammen med Skanderborg og Hørning Jagtforeninger for jagterne på Skanderborg kommunes arealer iflg. Jagtaftalen fra 2015. Vi driver andejagter ved Skanderborg sø ud for Dyrehaven, Vester Mølle og Junges Skov, ved Døj sø, Sorte sø og Vester Mose. Skovjagter driver vi i Dyrehaven, Junges Skov, Sølundskoven, Vester Mose og Vester Mølle Skoven. Alle medlemmer af de 9 jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmeldesig til jagterne. Vi har også tidligere i Jagtudvalget stået for regulering af rågeunger på de fleste af kolonierne på kommunens arealer.​

September

01 ​Andejagt ​05.30-09.00 ​Karl Bjerregaard ​50 59 62 40

11 ​Andejagt ​18.30-lukketid ​Dirk Andersen ​​22 89 50 91

15 ​Andejagt ​05.30-09.00 ​Hans Mortensen​​​25 54 25 56

25 ​Andejagt​ 18.30-lukketid ​Kaj Rye ​20 13 65 36​

Oktober

05​ Ande- og skovjagt ​06.00-13.30​ Stefan Bjerregaard ​60 65 80 91​​

20 ​Andejagt ​16.30-lukketid ​Karl Bjerregaard ​​50 59 62 40

November

09​ Skovjagt – ”Grøn jagt” ​08.00-15.00 ​Kaj Rye ​​20 13 65 36

Der er fælles morgenkaffe. Husk madpakke til frokost. Vi mødes og slutter ved Jægerhuset i Stilling.

24​ Andejagt​ 14.30-lukketid ​Stefan Bjerregaard​​60 65 80 91

December

07 ​Ande- og skovjagt ​07.00-13.30 ​Dirk Andersen ​​22 89 50 91

14​ Andejagt ​14.30-lukketid ​Hans Mortensen ​​25 54 25 56

Januar

04 ​Skovjagt​ 09.00-13.30 ​Karl Bjerregaard ​​​50 59 62 40

18​ Skovjagt m. gule ærter ​09.00-12.30 ​Kaj Rye ​​20 13 65 36

Tilmelding til jagterne kan ske fra mandag til torsdag før jagten i tidsrummet fra kl. 18.00-20.00. De angivne datoer og klokkeslæt bedes respekteret.

Bemærk mødested og slut på skovjagten den 9. november 2019 og den 18. 2020 januar er i Teglgraven 1 i Stilling, alle andre på Vester Mølle.

Man bedes møde op i god tid. Til andejagterne bør medbringes gummistøvler eller waders.

Priserne for deltagelse i jagterne er:

Andejagt ​30 kr.​

Ande- og skovjagt​​ 50 kr.

Heldagsjagt​​ 50 kr. inkl. morgenkaffe

Skovjagt ​30 kr.​

Skovjagt med gule ærter​100 kr.

Bemærk:

Alle medlemmer af jagtforeninger i Skanderborg Kommune kan tilmelde sig til jagterne. Ny jægere vil dog få fortrinsret. Gerne tilmelding med hund. Der skulle gerne være en hund for hver 3 jægere. Vi kan også tilmelde os jagterne i Hørning i Sandagerkær, ring til Thomas Ryberg på tlf. 86 92 44 09.

Jagterne afvikles på følgende datoer: 13. oktober kl. 9.00, 10. november kl. 9.00,

7. december kl. 9.00 og den 5. januar 2020 kl. 9.00.

Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan stadig lejes for 200 kr. pr. dag.

Depositum 500 kr. Motoren overtages og afleveres med fuld tank.

Henvendelse til Kaj Rye tlf. 86 92 32 22.

På udvalgets vegne Kaj Rye

Dato for Efterårsjagterne

Nærmere kommer senere

01 sep. 2019 Andejagt

11 sep. 2019 Andejagt

15 sep. 2019 Andejagt

25 sep. 2019 Andejagt

05 okt. 2019 Ande-skov​jagt

20 okt. 2019 Andejagt

09 nov. 2019 ”Grøn” jagt

24 nov. 2019 Andejagt

07 dec. 2019 Ande-skov jagt

14 dec. 2019 Andejagt

04 jan. 2020 Skovjagt

18 jan.2020 Skovjagt m. gule ærter

 Jagtfællesudvalgets båd med motor og trailer kan stadig lejes for 200 kr. pr. dag. Depositum 500 kr. Motoren overtages og afleveres med fuld tank. Henvendelse til Kaj Rye tlf. 20 13 65 36.Jagtudvalgets forslag til parole ved foreningens fællesjagter:

  • Velkomst: Jagtlederen byder velkommen. Det er vigtigt, at de fremmødte ikke er i tvivl om, at deres deltagelse i jagten er værdsat.
  • ​Jagttegn: Her må der ikke være nogen slinger i valsen, der må ikke gåes på kompromis. Intet gyldigt jagttegn – ingen deltagelse i jagten den dag. – Og det gælder alle. I forbindelse med fremvisning af gyldigt jagttegn sker afregning for deltagelse i jagten til jagtleder.
  • Orientering om jagtdagens forløb: Jagtlederen orienterer om antal såter, og hvordan disse påtænkes drevet. Der gøres opmærksom på antal hundeførere og skytter.
  • Hvad må der skydes: Jagtlederen er her øverste myndighed. Der skydes efter jagtloven – eller han beslutter, at der på dagen eksempelvis kun skydes til råvildt i udvalgte såter og i andre kun til flyvende vildt. Vær præcis i formuleringen – ingen må være i tvivl om, hvad der er blevet sagt.
  • Signalering: Vigtigt at alle deltagere informeres om signaler for jagt begynd og jagt slut. Det kan være hornsignal eller andet, blot må ingen være i tvivl om signaleringen.
  • Opførsel på post og mellem såterne: Det er jagtlederens pligt at instruere om hvordan man opfører sig på vej til en post (vær stille) og hvordan man forholder sig på posten (let på hatten og hils på naboposten – og igen - vær stille). Det god skik at lette på hatten (som tak) når man får anvist en post. Mellem såterne har alle knækket bøssen og patroner er taget ud.
  • Skudafgivelse/sikkerhed: Det VIGTIGSTE punkt i parolen. Det er vigtigt at alle jægere og hunde kommer helskindet hjem fra jagten. Så - ingen lave skud (under 45°) til flyvende vildt. Ingen lave skud til løbende vildt ind i såten i drevets retning. Ingen skud på lange hold – råvildt kun i sideskud og max. 15 meter, flyvende vildt max. 25 meter.
  • Etik: Vildtet skal vises respekt – jagtlederen skal tydeligt gøre opmærksom på hvordan det skudte vildt skal behandles: man smider ikke vildtet på jorden – det lægges.
  • Efter skuddet: Hold øje med, hvor det skudte vildt falder, er det dødskudt eller anskudt? Dette er vigtigt når hundeføreren skal sende hunden ud. Råvildt: Alt påskudt råvildt betragtes som anskudt indtil det modsatte er bevist, så hold nøje øje med evt. skudtegn og marker anskudssted, dette er vigtigt når hunden skal i arbejde.
  • Patroner: Tomme patronhylstre samles op og afleveres ved jagtens afslutning til jagtleder.

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536