Jagttegnsudvalget​
Jagttegn sæson 2021/2022

Har du lyst til at tage jagttegn tilbyder foreningen et vinterkursus som opfylder Naturstyrelsens krav til omfang og indhold som forberedelse til at tage jagttegn.

Der undervises i december til og med marts på onsdage fra kl. 19.00 - 22.00 i vores klubhus ”Jægerhuset”, Teglgraven 1, Stilling, 8660 Skanderborg.

Første undervisnings dag er onsdag 1. december 2021. Jule- og vinterferie aftales nærmere på kurset.

Kursusmaterialet der benyttes under kurset, er primært materialet fra Institut for jagt (link: www.institutforjagt.dk ), men også materiale fra øvrige udbydere vil blive benyttet hvor det er relevant. Se mere på følgende links: www.jagtprøven.dk ; www.jagtquiz.dk ; www.jaegerforbundet.dk.

Til kurset kan købes lærebog i papir- eller elektroniskform afhængig af hvad du har lyst til. På ovennævnte web links kan endvidere købe diverse App’s og ekstra træningsmateriale. Under kurset vil blive benyttet en Facebook side til deling af ekstra materiale samt kommunikation imellem deltagerne.

Kurset omfatter teori, afstandsbedømmelse, våbenbetjening og våbenkendskab iht. Naturstyrelsens krav og vejledninger som forberedelse til jagttegnsprøven, haglskydeprøven samt riffelprøven.

Der vil under kurset blive tilbudt mindst 2 lørdagsarrangementer på en skydebane med individuel vejledning af erfarne instruktører.

Efter gennemført kursus kan eleven gå til jagttegnsprøve og derpå efter praktisk træning efter behov gennemføre haglskydeprøven, riffelprøven eller buejagtprøven. Riffelprøven kræver en speciel skydetræning som ligeledes tilbydes af jagtforeningen efter nærmere aftale.

Kursuspris er 1.800 kr. som indbetales inden kursusstart på Stilling Jagtforenings konto reg. 1551 konto 7177208 eller mobilepay nr. 22499 med oplysning om navn og ”Jagttegn 2021/2022” i bemærkningsfeltet.

Der skal påregnes udgifter til undervisningsmaterialer, patroner etc. Udgifter til jagtprøven, haglskydeprøven, riffelprøven og buejagtprøven er ikke inkluderet i kursusprisen.

Tilmelding og spørgsmål kan rettes til foreningen via vores hjemmeside

www.stilling-jagtforening.dk eller direkte til underviser Knud Johansen på

e-mail: knudjohansenry@gmail.comeller telefon 20 43 75 91.


Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951