Aktivitetsudvalg​


Skydebiografen torsdag den 2. september 2021 hos Korsholm i Skjern.

Arrangementet aflyses og gennemføres på et senere tidspunkt.

Mad & vin torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00 i Jægerhuset.

Så er der igen lidt om mad og vildt, der bliver mulighed for både at se

og smage noget af det naturen kan byde på. Man skal ikke spise for meget

hjemmefra. Deltagerpris kr. 100.00 for maden. Drikkevarer kan købes til

rimelige priser. Tag gerne ægtefælle og måske nabo med. Tilmelding til Knud Johansen, tlf. 23 33 88 39 eller på e-mail knudjohansenry@gmail.com, ​

inden 30. september 2021.

Vildtbanko i november 2021, når vi ved hvilken dato vi kan få vildt, bliver arrangementet annonceret på hjemmeside, Facebook og maillisten.

Så vil vi igen spille vildtbanko med i 20 spil med 2 gevinster pr. spil.

Sidste spil pladen fuld vil igen i år være et helt rådyr.

I pausen kan købes kaffe, kage, øl og vand samt amerikansk lotteri.

Tag gerne naboer eller venner med.

Gløgg og hornmusik torsdag den 2. december 2021 kl. 19.30 i Jægerhuset.

Der serveres gløgg og æbleskiver og konkurreres på kendskab til jagtsignaler når

Stilling Jagtforenings Hornblæsere atter blæser for os. Som vanligt præmie til vinderen.

Klubaften torsdag den 6. januar 2022 kl. 19.30 og den 3. februar 2022 kl. 19.30.

Den nye bestyrelse arbejder på at finde nogle spændende emner til disse 2 klubaftener. Følg med på hjemmeside, Facebook og mailliste.

Klubaften torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.30 i Jægerhuset.

Så er der Trofæaften 2021, kom med dine trofæer skudt i den just afsluttede jagtsæson i ind- eller udland. Der er som vanligt præmier til vinderne i de forskellige kategorier. Medbring også benene fra dine skudte krager, den der medbringer flest par krage ben, vinder Kragepokalen plus en kontant præmie

​​

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951