Ombygning af Jægerhuset 2010

​Se billederne nederst på siden


Søndag den 5 sept : Opstartsmøde med Thorkild Busk og Co, Formand Kaj Rye og John Balle . Byggeriet forventes påbegyndt om ca. 14 dage når Th.Busk har fået tilbud på materialer og fået opmålt på stedet. Kaj Rye fungerer som byggeleder og el-installatør, John Balle står til rådighed med oplysninger da det er ham som har tegnet ombygningen.

Onsdag den 15 sept. var vi 4 mand der var mødt op, vi hjalp hinanden med at fjerne fliserne hvor udvidelsen skal være.

Fredag den 17 sept. har Busk og Co opsat nye fundamenter for stolper, samt fjernet nogle brædder så de kunne se hvad huset var lavet af og bestille materialer.

Torsdag den 7 okt. er der rejst stolper og lagt spær på den sydlige halvdel.

Fredag den 8 okt. er de sidste spær lagt, og der er lægtet på nordsiden.

Onsdag den 20 okt. er der lagt plader på den sydlige del samt udskiftning af eksisterende.

Fredag den 22 okt. er hele tagfladen mod syd færdig og der er ilagt ny 150 mm isolering overalt.

Tirsdag den 26 okt. er begge tagflader monteret med ny isolering, vindues partierne er sat i ordre og forventes monteret medio november hvor også gulvet i tilbygningen skulle være lavet.

Tirsdag den 23 nov. er der ny stern og nye tagrender på hele huset med udvidelse. gulvet på den tidligere terasse er under opbygning. Isætning af nye vinduespartier og flytning af eksist. parti med skydedør er nært forestående.

Onsdag den 15 dec. Det er gået langsomt den sidste måned grundet snevejret og travlhed hos Torkild Busk og Co. Men nu er nye vinduespartier på plads og skyde-dørspartiet er flyttet ud, ny gulv er lavet i tilbygning. Læmur med dør udvendig er etableret. Nye elinstallationer inde og ude er på plads, så nu mangler ny venyl i hele huset, det kommer den første uge efter nytår.

Onsdag den 5 jan. Så er der også kommet ny gulvbelægning og de sidste kanaler og stikkontakter er på plads. Jægerhuset er færdig indvendig i ny og større udgave.

Udvendig mangler stadig sokkelafdækning og flisebelægning som bliver udført når det bliver mildere vejr. Det udvendige malerarbejde venter til sommer.​

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951