Synspunkt ved formanden​

​Efter en veloverstået jagtsæson står foråret og sommeren foran os med nye aktiviteter,

Hundetræning, riffelskydning, haglskydning og diverse sociale arrangementer.

​Vore 12 jagttegnselever bliver færdige med deres undervisning og skal op til jagtprøve

og skydeprøver. Vi ser frem til de kan deltage på vore kommende jagter i foreningen eller på egne eller andres jagtterræn, og begynde at lære om praktisk jagt og jagtetik.

​Det er vigtigt for jægersagen og vigtigt for vor forening at der kommer nye og flere

kræfter til da der desværre også forsvinder nogle af de eksisterende.

Vi byder de nye jægere velkomne i vores fællesskab.

Jeg opfordrer jer alle til at støtte op om Stilling Jagtforenings mange aktiviteter i det kommende halve år. Jo flere der deltager, jo større er lysten til og glæden ved at lave aktiviteterne.

Knæk og Bræk

Kaj Rye Petersen

​Formand Stilling Jagtforening​​

​​

Hjælp til fodermarken i Junges Plantage!

Er der en eller flere i foreningen som har mulighed for at hjælpe os med harvning og såning

af fodermarken i Junges, fodermarken er en vigtig del af vores vildtpleje på arealet, så kontakt

formanden på tlf. 20136536 eller på mail. stillingjagtforening@gmail.com

Foreningens love​

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536