Synspunkt ved formanden​

Ny jagtsæson, og ny formand i Stilling Jagtforening. Først vil jeg takke for valget af mig som ny formand for vores jagtforening, derudover vil jeg også gerne takke Kaj for at have overdraget mig en sund og velfungerende jagtforening, som har holdt fast i gamle traditioner, men også forstået at for at vi skal være en attraktiv forening for vores medlemmer så skal der tænkes nye tanker. Derudover en stor tak til Kristian der som konstitueret formand, sammen med bestyrelsen, har bragt foreningen helskindet igennem det sidste års op- og nedture med coronaen. En af de store udfordringer, som jeg ser det i en at ”drive” Jagtforening, er at vi sammen skal formå at være en attraktiv jagtforening for omkring 380 medlemmer, hvor der er et aldersspænd fra 18 til 70+, og selv om vi alle har den samme passion for jagt og naturen, så har vi forskellige ønsker til de aktiviteter vi sammen skaber i foreningen. Bestyrelsen er i gang med at formulere en vision og strategi, for hvordan vores forening kan gøres endnu bedre i fremtiden. Vores nye vision og strategi skal gerne afspejle de ønsker og interesser som du som medlem ønsker vores forening skal varetage. Derfor er det mit håb at I, både unge og gamle, vil fremkomme med jeres ønsker og ideer til hvad der kan gøre vores forening endnu bedre, og dermed på sigt være den mest attraktive jagtforening i Skanderborg Kommune. I kan sende jeres ideer, ønsker og synspunkter til: formandstillingjagtforening@gmail.com Jagtsæsonen 2021-22 Generelt håber vi alle på at Corona’en har sluppet taget i Danmark, og vi dermed kan gennemføre en normal jagtsæson uden restriktioner, hvis dette ikke skulle være tilfældet, så vil vi naturligvis afvikle jagterne i overensstemmelse med påbud og anbefalinger fra myndighederne. Til sidst vil jeg gøre opmærksom på at generalforsamling 2021 afholdes torsdag den 28. oktober 2021, så sæt kryds i kalenderen og mød op. Knæk og Bræk til jer alle Morten Jacobsen Formand Stilling Jagtforening


Foreningens love​

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951