Synspunkt ved formanden​

Vi har netop afsluttet endnu en god jagtsæson på de kommunale arealer og forhåbentligt

også på vore egne jagtmarker. I år er det lidt specielt idet foreningernes nuværende jagtaftale

med Skanderborg Kommune udløb den 31 januar 2020. Nu skal arbejdet med at få aftalen

forlænget eller lave en ny aftale sættes i gang. Det er Jægerrådet i Skanderborg som varetager

dette arbejde i samarbejde med Fælles Jagtudvalget. Som formand i Stilling Jagtforening

sidder jeg med begge steder og har tidligere stået for forhandlingerne med kommunen på

Jagtområdet. Da vi har fået ny formand i Jægerrådet vil det blive drøftet i Jægerrådet,

hvordan det skal foregå denne gang. Jeg vil gøre hvad jeg kan for at varetage vores interesser

i forløbet. Har i nogle gode ideer eller ønsker til den nye aftale, så kontakt mig endelig.

I år er også Formanden i Danmarks Jægerforbund Claus Lind på valg, han modtager

gerne genvalg. Min mening er, at Claus har gjort et rigtig godt stykke arbejde indtil nu,

så jeg vil gerne se ham genvalgt. Der vil blive mulighed for at høre mere om valget og

eventuelle andre kandidater på det kommende Kredsmøde i kreds 3. Mødet afholdes

tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00 i Vejlby Risskov Hallen.

I år er der også formandsvalg i Stilling Jagtforening, og Jeg har besluttet at stoppe som

formand på Generalforsamlingen til oktober 2020 efter 12 år på posten. Vi skal have

fundet en ny formand, som kan føre Stilling Jagtforening ind i fremtiden. Gerne en

lidt yngre person. Tænk over om det er noget for dig, eller om der er en anden du

tror vil være god til posten.

Hjælp til fodermarken i Junges Plantage!

Er der en eller flere i foreningen som har mulighed for at hjælpe os med harvning og såning

af fodermarken i Junges? Fodermarken er en vigtig del af vores vildtpleje på arealet, så kontakt

formanden på tlf. 20136536 eller på mail. stillingjagtforening@gmail.

​Knæk og Bræk

​Kaj Rye Petersen

Hjælp til fodermarken i Junges Plantage!

Er der en eller flere i foreningen som har mulighed for at hjælpe os med harvning og såning

af fodermarken i Junges, fodermarken er en vigtig del af vores vildtpleje på arealet, så kontakt

formanden på tlf. 20136536 eller på mail. stillingjagtforening@gmail.com

Foreningens love​

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter7@gmail.com

Telefon: 20136536