Synspunkt ved formanden​


På generalforsamlingen i 2019 varslede Kaj Rye, at han ville tage ét år mere som formand, men herefter ikke ville genopstille til formandsposten. Som bekendt måtte generalforsamlingen i oktober 2020 aflyses og da der derfor ikke kunne vælges en formand, har Kaj efter 12 år som formand i Stilling Jagtforening givet stafetten tilbage og jeg er indtrådt som fungerende formand. Da Kaj blev formand i 2008, indvilligede han bare i at tage over mens jeg læste i Svendborg, men det blev alligevel til hele 12 år på posten. Tak til Kaj for de mange år som formand og for det store arbejde, som han har udført i bestyrelsen og i adskillige udvalg både i og udenfor Stilling Jagtforening.

Igennem corona-pandemien er vi alle blevet opfordret til at søge ud i det fri, hvor smitterisikoen er mindre. Vi jægere, der i forvejen dyrker en udendørs fritidsinteresse, har været heldigere stillet end så mange andre befolkningsgrupper, som først skulle til at opdage, at der findes en dansk natur.

Med behørig hensyntagen til corona-restriktionerne, har det i mange tilfælde været muligt fortsat at gå på jagt.

Anderledes vanskeligt har det været at opretholde et foreningsliv med normalt aktivitetsniveau i denne Coronatid. Først med antalsbegrænsninger og fra den 11. december 2020 og frem til nu, har alle vores indendørsarealer skulle holdes lukket for offentligheden. Mange aktiviteter har derfor været lukket ned.

Arnold har gjort et imponerende stykke arbejde med at undervise jagttegnseleverne online. Stor ros for det.

Bestyrelsen har også været nødsaget til at holde bestyrelsesmøde online og selvom foreningsaktiviteterne er sat på vågeblus, er vi startet op på et ambitiøst projekt med at formulere visioner og strategier for hvordan Stilling Jagtforening kan gøres endnu bedre i fremtiden.

Bestyrelsen og de enkelte udvalg har planlagt forskellige arrangementer til den kommende tid, dels ud fra de nuværende corona-restriktioner og dels ud fra et håb om gradvise lempelser i restriktionerne. Vi overholder naturligvis de til enhver tid gældende restriktioner. Derfor vil der i større udstrækning end normalt være tilmelding til arrangementerne, så ændringer eller aflysninger kan kommunikeres direkte ud til deltagerne.

Vi håber og planlægger efter at kunne afholde generalforsamling for 2020 torsdag den 24. juni 2021.

Knæk og Bræk

Kristian Ravn Lejbøl

Fungerende formand Stilling Jagtforening


Foreningens love​

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951