Foreningsnyt​


​Generalforsamling 2020 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 24. juni 2021, kl. 19.30 i Jægerhuset

(oprindeligt 29. oktober 2020, aflyst pga. corona)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 10. juni 2021)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye er fratrådt, næstformand Kristian Lejbøl er fungerende formand)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg: Kristian, Knud, Hans og Dirk. (Hans og Dirk ønsker ikke genvalg) Knud vælges for 1 år, så der er lige mange på valg hvert år)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Anders Sørensen (er indtrådt i bestyrelsen, der skal vælges en anden) og Benjamin Asmussen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen suppleant)

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 10. juni 2021)

13. Eventuelt

Kl. 18.30 giver foreningen en bid mad. Vi ved ikke hvad det bliver, det afhænger af eventuelle fortsatte corona-restriktioner.

Tilmelding til Susanne Rye Laursen på tlf. 40 36 59 98 senest den 20. juni 2021 efter først-til- mølle-princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951