Foreningsnyt​

Jagthundetræning for alle racer i Stilling Jagtforening i 2018​

Man skal være medlem af Stilling Jagtforening.

Evt. spørgsmål: Kontakt Preben K. Thomsen – 20 26 17 89 – Mail: pkt-il@webspeed.dk

OBS! For at give nye hvalpe den bedste start på livet som jagthunde, afholder vi et introduktions møde, for ,,at klæde hundeførerne bedre på’’, så de kan give den nye hund den bedste undervisning.

Introduktionen vil blive afholdt den 12. marts 2018 kl. 19.00 i Teglgraven

og vil blive ledet Ole Kidmose

Betal gerne inden indskrivning til Danske Bank – Reg. Nr.: 1551 Konto: 0007177208

Husk at anføre dit navn i bemærkningsfeltet.

Dressur træning:

​Hvalpe: 8 uger til og med ca. 12 mdr. kr. 350,-

Ung hunde: 12 mdr. til og med 24 mdr. kr. 400,-

Åben klasse: 24. mdr. til ……… kr. 450,-

​Indskrivning den 26. marts – Husk bankkvittering og udvidet forsikring på hunden samt vaccinationsattest.

Træning fra:

Tirsdag den 3.04. (pga. Påske)

Mandag den 9.04.

Mandag den 16.04.

Mandag den 23.04.

Mandag den 30.04.

Mandag den 07.05.

Mandag den 14.05.

Tirsdag den 22.05. (pga. Pinse)

Mandag den 28.05.

Mandag den 04.06. med afslutning. Der serveres et lille traktement.

Vi håber, at Anders kommer med fadølsanlægget.

Træningen starter alle dage kl. 19.00. Til afslutningen må der gerne mødes ind kl. 18.00.

Harlev Dysten afholdes tirsdag den 29.05. Det er Harlev som arrangerer.

Sommertræning:

Åben for alle: Pris kr. 35,- pr. x.

​Foregår på mandage i ugerne: 24 25 26 27 28 29. Alle dage kl. 19.00.

​Apporteringstræning: Åben for alle – Pris: kr. 350,-

​Foregår på mandage i ugerne: 31 32 33 34 35. Alle dage kl. 19.00.

​I uge 35 afsluttes der med prøver og et lille traktement.

​Til afslutningen i uge 35 må der gerne mødes ind kl. 18.00.

Vi stiller i år med et stærkt træner-team beståene af:

  • ​Ole Kidmose – Kristen Kjeldsen – Thomas Grummesgaard – Henrik Clausen
  • ​Willi Kegel sørger for vildtet
  • ​Anders Sørensen sørger for banerne.
  • ​Susanne Laursen styrer økonomien
  • ​Kaj Rye sørger for drikkevarer

Eventuelt ris, ros, ideer og klager rettes til Preben K. Thomsen

​Tlf.: 20 26 17 89 – mail: pkt-il@webspeed. dk​

Generalforsamling 2017 i Stilling Jagtforening. Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Jægerhuset​

Dagsorden ifølge vedtægterne:


1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 12. oktober 2017)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye er ikke på valg i 2017)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( På valg: Karl Bjerregaard, Lars Hulsig og Susanne Rye Laursen)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Hans Mortensen og Anders Sørensen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen suppleant )

11. Valg af udvalg

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 12. oktober 2017)

13. Eventuelt

Der vil igen i år blive serveret et måltid mad, vi ved endnu ikke hvad. (samt 1 øl og 1 dram) på foreningens regning, spisningen starter 1 time før generalforsamlingen altså kl. 18.30, tilmelding til Kaj Rye på tlf. 86 92 32 22 senest den 12. oktober efter først til mølle princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne​

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: ryepeter@post4.tele.dk

Telefon: 86 92 32 22