Stilling jagtforening​

Til Vort Nye Medlem​

Du ønskes velkommen som medlem af Stilling Jagtforening.
Vi har hjemsted i Teglgraven 1 i motorvejslommen i Stilling, hvor vort klubhus ”Jægerhuset” er beliggende

Kom til en af vore klubaftener og mød andre medlemmer. Der er klubaften den første torsdag i måneden kl. 19.30 dog ikke i Juli og August.

Du kan læse alt om hvad der foregår i foreningen i vort blad Rekylen, det udkommer 2 gange om året, i marts og i september.

Klik ind på vor hjemmeside på adressen: www.stilling-jagtforening.dk

Her kan du læse alt om foreningen, også det sidste nye som ikke kom med i Rekylen. De foregående numre af Rekylen kan downloades og læses på skærmen. Her er navne, adresser, tlf.nr., og mailadresser på bestyrelse, udvalg og links til en del relevante hjemmesider.

Du skal endelig kontakte alle i bestyrelse og udvalg hvis der er noget du vil vide mere om.

Med Venlig Hilsen
Kristian Lejbøl
Formand Stilling Jagtforening
E-mail: lejboel@mail.dk


Hvis du er interesseret i at blive medlem af Stilling Jagtforening kan du kontakte foreningens kasserer:

Susanne Laursen
Hybenvænget 25
8362 Hørning
E-mail: susanneryelaursen@gmail.com

Eller sende en tilmelding online, under indmelding

Stilling Jagtforening​

Teglgraven 1

8660 Skanderborg

E-mail: stillingjagtforening@gmail.com

Telefon: 23719951