Foreningsnyt

                   
Generalforsamling 2017 i Stilling Jagtforening

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30 i JægerhusetDagsorden ifølge vedtægterne:1.Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 12. oktober 2017)

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af formand (Kaj Rye er ikke på valg i 2017)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer ( På valg: Karl Bjerregaard, Lars Hulsig og Susanne Rye Laursen)

9. Valg af bestyrelsessuppleanter (På valg: Hans Mortensen og Anders Sørensen)

10. Valg af revisor og revisorsuppleant (På valg: Ingvard Pedersen revisor, Gert Nielsen suppleant )

11. Valg af udvalg 

12. Fighterpokalen (Forslag med begrundelse til bestyrelsen inden den 12. oktober 2017)

13. Eventuelt   

Der vil igen i år blive serveret et måltid mad, vi ved endnu ikke hvad. (samt 1 øl og 1 dram) på foreningens regning, spisningen starter 1 time før generalforsamlingen altså kl. 18.30, tilmelding til Kaj Rye på tlf. 86 92 32 22 senest den 12. oktober efter først til mølle princippet, da der er begrænset plads i Jægerhuset.

På bestyrelsens vegne

 


                
237
238
239
240
241
242
243
244
245
 
 Stilling Jagtforening | Teglgraven 1 | 8660 Skanderborg | Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. | Telefon 86 92 32 22

CookieModule